Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Zamknij
 • NEWSLETTER NR 3/2017
  ENERGIA W OKRESIE ZIMOWYM, EKOLOGIA Z CERTYFIKATEM, MINĄŁ ROK, POSTAW NA EFEKTYWNOŚĆ

 • NEWSLETTER NR 2/2017
  INTELIGENTE, EKOLOGICZNE I CYFROWE MIASTA, ZIELONE AKTYWA

 • NEWSLETTER NR 1/2017
  ZMIANA WSPARCIA DLA WYTWÓRCÓW ENERGII ODNAWIALNEJ, ZIELONA PRODUKCJA

ENGIE Zielona Energia - producent energii odnawialnej, spółka obrotu energią, podstawa oferty to energia dla biznesu - msp i przemysłu.

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. jest liderem rynku energii odnawialnej w Polsce.

Spółka prowadzi działalność w obszarach:

 • wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych,
 • obrotu energią elektryczną.

Dzięki produkcji energii w odnawialnych źródłach energii nie emitujemy żadnych zanieczyszczeń. Energia produkowana w ciągu jednego roku przez nasze farmy wiatrowe jest w stanie pokryć zapotrzebowanie około 90 000 gospodarstw domowych i pozwala na unikniecie emisji około 210 000 ton CO2, energia dla firm sprzedawana przez nas zasila największe przedsiębiorstwa jak i małe firmy na terenie całego kraju.

Nasze farmy wiatrowe

farma wiatrowe Dąbrowice, województwo łódzkie, energia dla firm i biznesu
Farma wiatrowa Pągów 17 turbin Vestas, energia opolskie, dla firm i biznesu
farma wiatrowa Wartkowo, energia zachodniopomorskie, dla firm i biznesu
farma wiatrowa Jarogniew-Mołtowo, zachodniopomorskie, dla firm i biznesu

Nasza oferta


ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

Jesteśmy przedsiębiorstwem działającym na terenie całej Polski należącym do grupy energetycznej ENGIE (wcześniej znanej jako GDF SUEZ), działającej w ponad 70 krajach:


Działalność sprzedażowa:

 • Sprzedaż energii do klientów biznesowych o zużyciu powyżej 10 MWh rocznie
 • Oferujemy energię konwencjonalną oraz energię wyprodukowaną w 100% w odnawialnych źródłach energii, co jest potwierdzane Gwarancjami Pochodzenie
 • Oferujemy energię w cenach stałych bez dodatkowych opłat handlowych
 • Dla dużych Klientów oferujemy energię w oparciu o ceny Towarowej Giełdy

Obrót energią elektryczną w zakresie:

 • Handlu na Towarowej Giełdzie Energii S.A.
 • Handlu w ramach kontraktów bilateralnych
 • Produktów „origination”

ENGIE jest wiodącym na świecie podmiotem w sektorze energetyki. Zrównoważony rozwój jest osią działania poszczególnych branż Grupy (produkcja energii elektrycznej z niskim zużyciem węgla, sieci przesyłowe, rozwiązania dla klientów), która pozycjonuje się jako pionier nowoczesnego świata producentów energii, aby podejmować wielkie wyzwania: złagodzenie i dostosowanie się do zmian klimatu, dostęp do zrównoważonej energii i przemyślane zużycie zasobów.

Aby podjąć te wyzwania, musimy stworzyć oparte na zaufaniu relacje ze wszystkimi interesariuszami: z konsumentami i przedsiębiorstwami, z władzami publicznymi i społeczeństwem obywatelskim, z naszymi dostawcami i partnerami oraz z naszymi klientami.

Zbudowanie i utrzymanie relacji opartych na zaufaniu zasadza się na dwóch wymogach: na przyswojeniu i bezwarunkowym przestrzeganiu naszych wartości przez każdego pracownika Grupy oraz na spoczywającej na nas odpowiedzialności w podejmowanych decyzjach i realizowanych projektach. Na tym codziennym wymaganiu opiera się nasza tożsamość zbudowana na prostym i silnym przekonaniu

Trwałe przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem etycznym.

Władze Spółki

Historia Spółki

 • Obecność Grupy ENGIE w Polsce datuje się od dwudziestolecia międzywojennego; po zmianach ustrojowych w Polsce pod koniec XX w., Grupa powróciła do Polski jako inwestor w elektrowni w Połańcu
 • Jesteśmy także długoletnim inwestorem w polskiej energetyce wiatrowej; od roku 2007 działamy jako członek Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej;
 • Posiadamy farmy wiatrowe w czterech lokalizacjach w Polsce (Jarogniew-Mołtowo, Wartkowo, Pągów i Dąbrowice), o łącznej mocy zainstalowanej 138 MW;
 • Wykorzystujemy najnowsze technologie
 • Budujemy długoterminowe relacje z władzami gmin i mieszkańcami na zasadzie pełnej transparentności i wzajemnego szacunku;
 • Posiadamy portfel potencjalnych projektów farm wiatrowych, które uzyskały wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę;
 • Od 1 sierpnia 2016 do naszej oferty dołączyła energia dla firm msp i przemysłu